Barion Pixel Skip to content

Általános Szerződési Feltételek(ÁSZF)

A www.tandemugras24.hu oldalon tárolt személyes adatokat a Air Pub Cafe Kft. kizárólag a megrendelésekkel, valamint számlázással kapcsolatban használja. Azokat harmadik személy részére át nem adja. A felhasználói regisztrációk önkéntes alapon történnek. Az oldalon található képi, írásos dokumentumok, grafikai megoldások az Air Pub Cafe Kft. által megbízott szerző(k), illetve magának az oldal tulajdonosának szellemi tulajdona. Ezek teljes vagy részbeni felhasználása a szerző(k) írásos engedélye nélkül szerzői jogot sért. A tartalom engedély nélküli felhasználásáért büntető feljelentést teszünk. Az oldal felkeresésével és használásával Ön elfogadja a feltételeket.

Cég neve: Air Pub Cafe Kft. 4200 Hajdúszoboszló Szováti útfél hrsz 0658 Adószám: 24316835-1-09 Telefon: +36209289595
Bank neve: UNICREDIT BANK Bankszámlaszám: 10918001-00000038-86460001

Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2019.05.01-től A www.tandemugras24.hu működtetését a Air Pub Cafe Kft. szolgáltatóként végzi. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII: törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése a) Az érintett hozzájárulása. Fogalmak Tandemugrás csomagok: Air Pub Cafe Kft. által Biztosított Tandemugrások, melynek megvásárlásával a Vásárló jogot formál az Air Pub Cafe Kft. szolgáltatásainak igénybevételére. A Vevő a megvásárolt Tandemugrás csomagot a vásárlás évében előre egyeztetett időpontban bármikor felhasználhatja, az adott évben fel nem használt csomagok érték egyeztetéssel átvihetők a következő évre. Az egy évig fel nem használt csomagok törlésre kerülnek ezután már nem felhasználhatóak. Vásárlás menete Honlapon keresztül válassza ki a kívánt Tandemugrás csomagot, Töltse ki a jelentkezéshez szükséges adatokat. Kérjük ellenőrizze személyes elérhetőségi adatait, amennyiben nincsenek kitöltve a szállítási és számlázási adatok töltse ki. A megjelölt ugrás időpontok tájékoztató jellegűek ezek tervezett időpontok amik a szolgáltató részéről az egyébb technikai okok, időjárás, a biztonság érdekében bármikor vátoztathatóak, új időpontok jelőlhetőek meg. Megrendelés megerősítése, véglegesítése. Az ÁSZF elfogadás után megrendelése elküldésre kerül, melyről visszaigazoló emailt kap. Amennyiben megrendelését az elküldést követően módosítani szeretné, úgy azt email ben kérheti. A megrendelt, kifizetett szolgáltatás a lefoglalt időpont elött 3 nappal bármikor módosítható, új időpont kérhető, ellenben a megbeszélt időben megnem jelenés esetén nem áll módunkban a szolgáltatás árát visszafizetni. A repülőgépben történő visszalépésnél nem áll módunkban a szolgáltatás árát visszatéríteni. A távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a megrendelés napjától számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Fizetési módok

  • Banki átutalás
  • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Felelősség A tandemugrást mindenki saját felelőségére hajtja végre, melyet a helyszínen Nyilatkozat formájában szükséges aláírni! Air Pub Cafe Kft. mint szolgáltató a lehető legnagyobb gondossággal, odafigyeléssel és biztonsággal végzi a szolgáltatást, rendelkezik az előírt biztosításokkal. A szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a tandemugrás igénybevétele részéről fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül, és a tandemugrás gyakorlása során, sérülést, maradandó károsodást szenvedhet, vagy életét veszítheti, még a légijármű üzembentartó, a tandempilóta és más személyek gondos eljárása ellenére is. A tandemugrás során elszenvedett sérülések, esetleges balesetek miatt a légijármű üzembentartójával azok alkalmazottjaival, a hajózó személyzettel, a tandempilótával, avagy a fokozott veszéllyel járó „tandemugró tevékenység” bármely résztvevőjével szemben, sem magam, sem hozzátartozóim részéről, sem a jogi képviselőm útján kártérítési igénnyel nem élek és az esetlegesen felmerülő káraimat magam viselem Ptk. 346. § (3)**. Tudomásul veszem, hogy Tandemugrás során készített hang és képanyag a Air Pub Cafe Kft. tulajdona annak bármilyen reklám célú felhasználása csak a Air Pub Cafe Kft. írásbeli hozzájárulással lehetséges. Tandemugráshoz szükséges Kor és súlyhatár Minimális korhatár nincs de javasolt a legalább 12-14 év betöltése. 18 év alatt szükség van a szülő írásos hozzájárulásához és a személyes jelenlétére. Felső korhatár nincs, Javasolt felső korhatár 65 év ettől idősebb személy esetén szükséges házi orvos hozzájárulás és az átlagosnál jobb fizikai állapot. Ezek megléte esetén is előfordulhat, hogy a Tandempilóta megtagadhatja az ugrást amennyiben úgy ítéli meg hogy az utas nincs megfelelő fizikai állapotban. A felső súlyhatár Nőknél 90kg, Férfiaknál 100kg ruházatban! Ettől nagyobb súly esetén változnak a meghatározott csomag árak. Tandemugrást Kizáró egészségügyi okok Orvosi, elme vagy ideggyógyászati kezelés alatt álló személy, Szív és keringésrendszeri panaszok (magas vérnyomás), Gerinc sérülés, epilepszia, bármilyen ájulással járó betegség, (hölgyek esetében) a terhesség. Ittas vagy bármilyen bódító szer hatása alatt álló személy ugrása megtagadható A Tandemugráshoz nem kell orvosi vizsgálat ezért mindenki saját felelőségére hajtja végre, melyet a helyszínen aláírt nyilatkozattal igazólja hogy a fent szereplő kizáró okok egyike sem áll fenn. Elállási jog Felek megállapodnak, hogy a Vásárló a Tandemugrás csomag megrendelésétől számított 14 napon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, amely jogát írásban illetve email útján vagy postai úton a honlapon a Kapcsolatok menüben megjelölt címekre megküldött egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. A megrendelő elállási jogának gyakorlását határidőben úgy kell gyakorolni, hogy azt a megrendelő a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi a Air Pub Cafe Kft. valamely fenti elérhetőségére. A megrendelőt terheli annak igazolása, hogy elállási jogát gyakorló nyilatkozatát határidőben megküldte a Air Pub Cafe Kft.-nek. Felek megállapodnak, hogy a postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszik figyelembe a határidő számítása szempontjából. Felek megállapodnak, hogy a megrendelő postai levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Felek megállapodnak abban, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát abban az esetben, ha a Tandemugrás csomag teljesítése megtörtént és ezt követően kívánna elállni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a megrendelő a Tandemugrás csomagot a megrendeléstől számított 14 napon belül kívánja kifejezetten igénybe venni (a megrendeléskor erre való felhívás elfogadásával) és a szolgáltatás lezajlik, akkor ezen időponttól kezdőden elállási jogát a megrendelő már nem gyakorolhatja. Felek megállapodnak, hogy a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül a Air Pub Cafe Kft. visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást kivéve, ha az már teljesítésre került. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele vis major okból (pl. időjárás, tűzkár, Repülés biztonsági, okok miatt ) elhalasztásra kerül, akkor a megrendelő részére nyitva álló elállási jog 14 napos határideje újra kezdődik. Ebben az esetben a költségek a Szolgáltatót terhelik. Vis major megszűnő nem teljesült szolgáltatás esetén igazolt költségekkel csökkent díj kerül visszafizetésre. Tandemugrás új időpont kérése, választás megrendelő részéről. Az előre egyeztetett és lefoglalt időpont előtt 72 órával az időpont bármikor megváltoztatható és új időpont kérhető, 72 órán belül már nem ál módunkban változtatni az időponton vagy 50% felár ellenében új időpont kérhető.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]